Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Nieograniczony2019-08-192019-09-04Modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - ETAP IArchiwum
22Nieograniczony2019-07-022019-07-19Modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - ETAP IArchiwum
23Nieograniczony2019-06-272019-07-15Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek wielofunkcyjny (klub seniora, żłobek) wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, miejscami parkingowymi i placem zabawArchiwum
24Nieograniczony2019-06-062019-06-21„Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek wielofunkcyjny (klub seniora, żłobek) wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, miejscami parkingowymi i placu zabaw”Archiwum
25Nieograniczony2019-05-072019-05-31Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dla dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. KisieliceArchiwum
26Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-04-292019-05-15Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy KisieliceArchiwum
27Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-04-032019-04-18Remont świetlicy wiejskiej w JędrychowieArchiwum
28Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-02-152019-02-22Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: Dostawa narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w Goryniu w ramach projektu „KREATYWNA SZKOŁA – kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu” nr RPWM.02.02.01-28-0075/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020Archiwum
29Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-02-152019-02-22Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Goryniu w ramach projektu „KREATYWNA SZKOŁA – kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu” nr RPWM.02.02.01-28-0075/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020Archiwum
30Nieograniczony2018-12-102019-01-03Świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy KisieliceArchiwum
Strona 3 z 12