Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Oświadczenia majątkowe - informacje ogólne


Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm.). Do corocznego składania oświadczeń zobowiązani są:

  • radni gminy
  • burmistrz
  • zastępca burmistrza
  • sekretarz gminy
  • skarbnik gminy
  • kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
  • osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminą osobą prawną
  • osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Zgodnie z w/w ustawą, dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz adresy posiadanych przez nich nieruchomości nie podlegają ujawnieniu.