Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Zernow

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kisielice

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie |Gminy Kisielice

 

 

Nowy system zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach obejmuje również nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady. Podmioty, na posesji których prowadzona jest działalność gospodarcza lub instytucjonalna (nieruchomości niezamieszkałe), również zobowiązane są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami regulują uchwały podjęte przez Radę Miejską w Kisielicach, w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kisielice. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 5A (tel. 55 27 85 508 lub 602 102 444, e-mail: srodowisko@kisielice.pl ).

 

W wyniku ogłoszonego przetargu na świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kisielice wybrany został przedsiębiorca, który będzie świadczył te usługi i jest nim Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” z Iławy z siedzibą przy ulicy Biskupskiej 7, 14 – 200 Iława. W razie jakichkolwiek problemów, pytań bądź niejasności można się zwracać do przedstawicieli firmy pod numerem telefonu: 89 648 82 22, pod numerem Fax. 89 648 82 22 e-mail: spomer@alt.ilawa.pl bądź w siedzibie Urzędu.


Informuje się również, iż zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego, instalacją do, której kierowane są odpady z terenu Gminy Kisielice jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie koło Ostródy.