Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
51Informacje,konkursy, ogłoszeniaKonsultacje "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" Jagoda Narczyk2020-09-04 12:10:45
52Informacje,konkursy, ogłoszeniaKonsultacje "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" Jagoda Narczyk2020-09-04 12:08:28
53Akty prawneZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn.„ Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021”Jagoda Narczyk2020-09-04 12:00:23
54Akty prawneZarządzenie w sprawie powołania komisji skrutacyjnejJagoda Narczyk2020-09-04 11:59:11
55Akty prawneZarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022Jagoda Narczyk2020-09-03 07:56:17
56Zamówienia publiczneUdzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 2.438.341,22 złPaweł Zernow2020-09-01 14:45:43
57Zamówienia publiczneUdzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 2.438.341,22 złPaweł Zernow2020-09-01 14:45:32
58Informacje,konkursy, ogłoszeniaRegulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w KisielicachPaweł Zernow2020-09-01 13:25:25
59Akty prawneZarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Ogrodzieniec i członka rady sołeckiej sołectwa Ogrodzieniec w Gminie Kisielice w formie korespondencyjnej (zdalny tryb obradowania)Jagoda Narczyk2020-08-31 15:01:34
60Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ogrodzieniec w dniu 19 września w trybie zdalnego obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się korespondencyjnegoJagoda Narczyk2020-08-31 15:00:58
Strona 6 z 583