Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12006-02-08XXXVII/7/2006dokonania zmian w Statucie Gminy KisieliceNieobowiązujący
22003-02-12IV/31/2003w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących, zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w KisielicachNieobowiązujący
32009-03-26XXV/18/2009przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości ButowoNieobowiązujący
42013-12-02XXXIV/135/2013w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kisielice na rok 2014Nieobowiązujący
52006-04-26XXXIX/29/2006Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy KisieliceNieobowiązujący
62006-10-25XLIV/72/2006szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalania od opłat jak również trybu ich pobieraniaNieobowiązujący
72014-04-30XXXVIII/174/2014w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice”Nieobowiązujący
82012-02-29XVI/12/2012w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kisielice na 2012 r.Nieobowiązujący
92007-03-28VI/40/2007uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta KisieliceNieobowiązujący
102011-01-27IV/11/2011w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy KisieliceNieobowiązujący
Strona 1 z 136