Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412003-03-26V/43/2003w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr VIII/27/94 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 17 grudnia 1994 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności Obowiązujący
422003-03-26V/35/2003w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Kisielicach zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kisielicach przy Al.Wojska Polskiego Obowiązujący
432003-03-26V/37/2003xObowiązujący
442003-04-09VI/47/2003w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy oraz zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w dożywianiu uczniów w 2003 r. Obowiązujący
452003-04-09VI/45/2003w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kisielice przeznaczonej pod działalność usługowo-handlową położonej we wsi Jędrychowo Nr 40 gm.Kisielice, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jędrychowo jako działka Nr 130/1 o pow. 589m2 Obowiązujący
462003-04-09VI/48/2003w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXV/7/97 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 15 lutego 1997r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Kisielice Obowiązujący
472003-04-09VI/44/2003sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.Obowiązujący
482003-04-09VI/46/2003w sprawie zmian statutu Związku Gmin „Jeziorak”Obowiązujący
492003-06-12VIII/53/2003w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr VI/24/99 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 marca 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół oraz uchylenia uchwały Nr XXXII/37/2001 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 października 2001 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr VI/24/99 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 marca 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Obowiązujący
502003-06-12VIII/50/2003w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/4/2002 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 marca 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie od Powiatu Iławskiego do zasobu mienia komunalnego Gminy Kisielice nieruchomości gruntowej położonej we wsi Pławty Wielkie gm.Kisielice, stanowiącej własność Powiatu Iławskiego Obowiązujący
Strona 5 z 136