Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412013-03-27XXVII/85/2013w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice"Nieobowiązujący
422007-12-28XV/97/2007 ustalenia wzorów deklaracji podatkowychNieobowiązujący
432009-03-26XXV/16/2009wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny do zasobu mienia komunalnego Gminy Kisielice niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie z przeznaczeniem na cele publiczneNieobowiązujący
442012-12-27XXV/77/2012w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kisielice na rok 2013Nieobowiązujący
452010-12-06II/7/2010w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak"Nieobowiązujący
462011-03-30VI/26/2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kisielice na 2011 rokNieobowiązujący
472007-11-14XIII/86/2007przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości ButowoNieobowiązujący
482008-04-30 XVIII/17/2008XVIII/17/2008 w sprawie przekazania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółce z o.o. w Kisielicach dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Nieobowiązujący
492011-05-18VII/32/2011w sprawie przekazania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kisielicach dopłaty dla wszystkich taryfowych grup dostawców ściekówNieobowiązujący
502006-11-30II/9/2006wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak"Nieobowiązujący
Strona 5 z 136