Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-09-2383/2020Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika Gminy Kisielice do zawierania umów dotyczących korzystania przez osoby trzecie ze świetlicy wiejskiej – Wiejski Dom Kultury w Ogrodzieńcu wchodzącej do zasobu mienia komunalnego Gminy KisieliceObowiązujący
22020-09-1482/2020Zarządzenie w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomościObowiązujący
32020-09-1481/2020Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.Obowiązujący
42020-09-1180/2020Zarządzenie w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów oraz wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2021 r.Obowiązujący
52020-09-0479/2020Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn.„ Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021”Obowiązujący
62020-09-0378/2020Zarządzenie w sprawie powołania komisji skrutacyjnejObowiązujący
72020-08-3177/2020Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.Obowiązujący
82020-08-2876/2020Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Ogrodzieniec i członka rady sołeckiej sołectwa Ogrodzieniec w Gminie Kisielice w formie korespondencyjnej (zdalny tryb obradowania)Obowiązujący
92020-08-2876-1/2020Zarządzenie w sprawie wznowienia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw i osiedla, utworzonych na terenie Gminy Kisielice. Obowiązujący
102020-08-2875/2020Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: „Świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice”Obowiązujący
Strona 1 z 139