Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-06-24VII/75/2019Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościObowiązujący
922019-06-24VII/74/2019Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościObowiązujący
932019-06-24VII/73/2019Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie gminy na dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Iławskim w zakresie zarządu dróg publicznychObowiązujący
942019-06-24VII/72/2019Uchwała w sprawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w OlsztynieObowiązujący
952019-06-24VII/71/2019Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznegoObowiązujący
962019-06-24VII/70/2019Uchwała w sprawie powołania zespołu uprawnionego do przedstawienia Radzie Miejskiej w Kisielicach opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Iławie w kadencji 2020 - 2023Obowiązujący
972019-06-24VII/69/2019Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kisielicach i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienieObowiązujący
982019-06-24VII/68/2019Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiegoObowiązujący
992019-06-24VII/67/2019Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielice za rok 2018Obowiązujący
1002019-06-24VII/66/2019Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kisielice za rok 2018Obowiązujący
Strona 10 z 136