Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112020-08-14XVII/155/2020Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielice za rok 2019Obowiązujący
122020-08-14XVII/154/2020Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kisielice za rok 2019Obowiązujący
132020-08-14XVII/153/2020Uchwała sprawie udzielenia Burmistrzowi Kisielic wotum zaufania za rok 2019Obowiązujący
142020-07-09XVI/152/2020Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobieraniaObowiązujący
152020-07-09XVI/151/2020Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w mieszkaniach chronionych oraz Klubie Seniora w KisielicachObowiązujący
162020-07-09XVI/150/2020Uchwała sprawie powierzenia organowi wykonawczemu – Burmistrzowi Kisielic uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy KisieliceObowiązujący
172020-07-09XVI/149/2020Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina KisieliceObowiązujący
182020-07-09XVI/148/2020Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.Obowiązujący
192020-07-09XVI/147/2020Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/143/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.Obowiązujący
202020-05-27XV/146/2020Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ŁęgowieObowiązujący
Strona 2 z 136