Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030

Załączniki

Treść aktu