Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412020-01-22XIII/125/2020Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnymUnieważniony
422020-01-22XIII/124/2020Uchwała w sprawie określenia planu finansowego dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które będzie przyznane dofinansowanie w jednostkach oświatowych Gminy Kisielice na rok 2020Obowiązujący
432020-01-22XIII/123/2020Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w KisielicachObowiązujący
442020-01-22XIII/122/2020Uchwała w sprawie likwidacji filii bibliotecznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w KisielicachObowiązujący
452020-01-22XIII/121/2020Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 rokuObowiązujący
462020-01-22XIII/120/2020Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kisielice w 2020 roku”Obowiązujący
472020-01-22XIII/119/2020Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki jednostki samorządu gminnego – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach”Obowiązujący
482019-12-20XII/118/2019Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019Obowiązujący
492019-12-20XII/117/2019Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy KisieliceZmieniony
502019-12-20XII/116/2019Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy KisieliceZmieniony
Strona 5 z 136