Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512019-12-20XII/115/2019Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lataObowiązujący
522019-12-20XII/114/2019Uchwała w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazwy ulicy na terenie miasta KisieliceObowiązujący
532019-12-20XII/113/2019Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościObowiązujący
542019-12-20XII/112/2019Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania wybranych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy KisieliceObowiązujący
552019-12-20XII/111/2019Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020Obowiązujący
562019-12-20XII/110/2019Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020 Obowiązujący
572019-12-20XII/109/2019Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.Obowiązujący
582019-12-20XII/108/2019Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rokObowiązujący
592019-12-20XII/107/2019Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rokObowiązujący
602019-12-20XII/106/2019Uchwała w sprawie budżetu Gminy Kisielice na rok 2020Obowiązujący
Strona 6 z 136