Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712019-10-30X/95/2019Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy KisieliceObowiązujący
722019-10-30X/94/2019Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościObowiązujący
732019-10-30X/93/2019Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejObowiązujący
742019-10-30X/92/2019Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020Zmieniony
752019-10-30X/91/2019Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2019-2030Obowiązujący
762019-10-30X/90/2019Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2019Obowiązujący
772019-09-04IX/89/2019Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz Klubie Seniora w KisielicachUchylony
782019-09-04IX/88/2019Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Seniora” i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kisielicach oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KisielicachObowiązujący
792019-09-04IX/87/2019Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w KisielicachObowiązujący
802019-09-04IX/86/2019Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w KisielicachObowiązujący
Strona 8 z 136