Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712020-01-3015/2020Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunówObowiązujący
722020-01-2814/2020Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. Obowiązujący
732020-01-2813/2020Zarządzenie w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie KisieliceObowiązujący
742020-01-2812/2020Zarządzenie w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie KisieliceObowiązujący
752020-01-2811/2020Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieObowiązujący
762020-01-279/2020Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznejObowiązujący
772020-01-278/2020Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoObowiązujący
782020-01-277/2020Zarządzenie w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina KisieliceObowiązujący
792020-01-2710/2020Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuObowiązujący
802020-01-166/2020Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.Obowiązujący
Strona 8 z 139