Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-07-09XVI/152/2020Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobieraniaObowiązujący
22020-07-09XVI/151/2020Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w mieszkaniach chronionych oraz Klubie Seniora w KisielicachObowiązujący
32020-07-09XVI/150/2020Uchwała sprawie powierzenia organowi wykonawczemu – Burmistrzowi Kisielic uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy KisieliceObowiązujący
42020-07-09XVI/149/2020Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina KisieliceObowiązujący
52020-07-09XVI/148/2020Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.Obowiązujący
62020-07-09XVI/147/2020Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/143/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.Obowiązujący
72020-05-27XV/146/2020Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ŁęgowieObowiązujący
82020-05-27XV/145/2020Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy KisieliceObowiązujący
92020-05-27XV/144/2020Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy KisieliceObowiązujący
102020-05-27XV/143/2020Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.Zmieniony
Strona 1 z 134