Wersja obowiązująca z dnia

Wybory samorządowe 2018

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA KISIELIC - << LINK >>

PROTOKŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY - << LINK >>

 

 

INFORMACJE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NA TEMAT WYBORÓW SAMORZADOWYCH 2018 - << LINK >>

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - << LINK >>

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I I KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLAGI II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - << LINK >>

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Składy obwodowych komisji wyborczych dla Gminy Kisielice  <<LINK>>

      

Załączniki