Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

Załączniki