Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
11Akty prawneXVIII/23/2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kisielice za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za 2007 rokAdmin Super2008-12-12 07:57:40
12Akty prawneXVIII/21/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty Admin Super2008-12-12 07:58:40
13Akty prawneXVIII/20/2008 w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kisielice nieruchomości położonej w mieście Kisielice przy ul. Kwiatowej oznaczonej nr działki 37/3 o pow. 0,0200 ha przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznejAdmin Super2008-12-12 07:59:02
14Akty prawneXVIII/18/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Kisielice do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Gdańsku Paweł Zernow2008-12-12 07:59:48
15Akty prawneXVIII/15/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rokAdmin Super2008-12-12 08:00:34
16Akty prawneXIX/33/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny do zasobu mienia komunalnego Gminy Kisielice zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na cele publiczne Admin Super2008-12-12 08:01:14
17Akty prawneXIX/32/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego nr 4 o pow. użytkowej 19,25 m2 położonego w budynku nr 3 we wsi Łodygowo wraz z udziałem 2/70 części w działce gruntu, na której posadowiony jest budynek , oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łodygowo gm. Kisielice jako działka| nr 22/10 o pow. 0,3114 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr EL1I/00037710/5, stanowiąca w udziale 16/70 części własność Gminy i Miasta KisieliceAdmin Super2008-12-12 08:01:41
18Akty prawneXIX/31/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz długoletniego dzierżawcy nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Goryń numerami działek 327/16 i 327/17 o łącznej pow. 1,2051 ha zapisanej w księdze wieczystej EL1I/00037791/0 stanowiącej własność Gminy i Miasta Kisielice Admin Super2008-12-12 08:02:03
19Akty prawneXIX/30/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łęgowo numerem działki 19/2 o pow. 0,2358 ha, zapisanej w księdze wieczystej EL1I/00037159/0 stanowiącej własność Gminy i Miasta KisieliceAdmin Super2008-12-12 08:02:25
20Akty prawneXIX/25/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rokAdmin Super2008-12-12 08:03:50
Strona 2 z 590