Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
1Akty prawneXVI/1/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na 2008 r. Admin Super2008-12-12 07:51:37
2Akty prawnew sprawie dokonania zmian w uchwale Nr V/1/99 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone przez prowadzone przez samorząd terytorialny Przedszkole w KisielicachAdmin Super2008-12-12 07:52:37
3Akty prawneXVI/6/2008 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2008".Admin Super2008-12-12 07:53:39
4Akty prawneXV/4/2008 w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w mieście i na terenie gminy Kisielice (tereny po zlikwidowanej linii kolejowej Jabłonowo Pomorskie-PrabutyAdmin Super2008-12-12 07:54:21
5Akty prawneXVII/14/2008 w sprawie poparcia inicjatywy samorządów terytorialnych z terenu Powiatu Iławskiego zmierzającej do zmiany siedziby biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mieszczącego się w Lubawie i przeniesienie go do siedziby Powiatu - do IławyAdmin Super2008-12-12 07:55:06
6Akty prawneXVII/13/2008 w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczejAdmin Super2008-12-12 07:55:27
7Akty prawneXVII/12/2008 w sprawie rozpatrzenia wniosku przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach w kwestii przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy KisieliceAdmin Super2008-12-12 07:55:50
8Akty prawneXVII/11/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2008 Admin Super2008-12-12 07:56:17
9Akty prawneXVII/10/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rokAdmin Super2008-12-12 07:56:55
10Akty prawneXVIII/24/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kisielic Pana Tomasza Koprowiaka oraz ustalenia Burmistrzowi Kisielic miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne (w granicach administracyjnych gminy Kisielice ) w związku z używaniem do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcyAdmin Super2008-12-12 07:57:18
Strona 1 z 583