Wersja obowiązująca z dnia

Urząd Miejski w Kisielicach

 Urząd Miejski w Kisielicach
14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie
Tel. 55 2785500,  Fax. 55 2785502
e-mail: sekretariat@kisielice.pl
NIP: 581-14-85-353  REGON: 000535528


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach) i umowach.
 

Nabywca:   Gmina Kisielice
                    ul. Daszyńskiego 5
                    14-220 Kisielice
                   
NIP: 744 168 40 66
                    REGON: 170748028

Odbiorca:   Urząd Miejski w Kisielicach
                    ul. Daszyńskiego 5
                    14-220 Kisielice


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w banku:
Bank Spółdzielczy w Suszu O/ Kisielice   47 8320 0005 0040 0031 2000 0030

Urząd Miejski w Kisielicach pracuje w godzinach: od poniedziałku do piątku  od 7:15 do 15:15

 

Terminy ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kisielicach na rok 2023

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kisielicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Kisielic zostały wyznaczone terminy, w których w roku 2023 udzielane będą śluby cywilne - śluby udzielane w soboty w godzinach od 12:00 do 15:00. Śluby udzielane będą także w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

 1.   21 stycznia 2023r.
 2.   18 lutego 2023r.
 3.   18 marca 2023r.
 4.   22 kwietnia 2023r.
 5.   13 maja 2023r.
 6.   17 czerwca 2023r.
 7.   15 lipca 2023r.
 8.   19 sierpnia 2023r.
 9.   2 września 2023r.
 10.   21 października 2023r.
 11.   18 listopada  2023r.
 12.   16 grudnia 2023r.

Sprawy interesantów załatwiane  są w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Burmistrz Kisielic, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów oraz pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia z wyjątkiem godzin pracy w terenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach przyjmuje interesantów w każdy czwartek o godz. 9:00 do godz. 11:00.