Wersja obowiązująca z dnia

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KISIELICACH

14-220 KISIELICE

ul.Polna 1

Nr telefonu: ( 55 ) 2756103

strona www: www.kisielice.pl / Biblioteka Publiczna

e-mail: sekretariat@mgbp.kisielice.pl

Dyrektor MGBP w Kisielicach - Joanna Olszewska

NIP: 744-166-20-47

REGON: 510996849

 

Wszelkie należności płatnicze można wpłacać za pomocą terminalu płatniczego Urzędu Miejskiego w Kisielicach

lub na konto Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach w banku:

Bank Spółdzielczy w Suszu O/Kisielice:  92 8320 0005 0040 3827 2000 0010
 
 


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP 744 168 40 66

Odbiorca – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach

ul. Polna 1, 14-220 Kisielice