Wersja obowiązująca z dnia

Szkoła Podstawowa w Goryniu

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU

GORYŃ 88, 14-220 KISIELICE

Tel./Fax: ( 55 ) 2756204

adres e-mail: sekretariat@spgoryn.kisielice.pl

Dyrektor SP w Goryniu - Marian Gołembiewski

strona www: http://goryn.schoolpage.pl

NIP: 744-16-05-210

REGON: 0001190712

Wszelkie należności płatnicze można wpłacać za pomocą terminalu płatniczego Urzędu Miejskiego w Kisielicach
lub na konto Szkoły Podstawowej w Goryniu w banku:
Bank Spółdzielczy w Suszu O/Kisielice:  29 8320 0005 0040 3393 2000 0020
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU JEST SZKOŁĄ JEDNOZMIANOWĄ
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goryniu przyjmuje interesantów w dni robocze od 9:30 do 14:00 podczas trwania zajęć szkolnych.

 


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP:  744 168 40 66

Odbiorca – Szkoła Podstawowa w Goryniu

Goryń 88, 14-220 Kisielice