Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Witamy na portalu Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kisielicach

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kisielicach:

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

Dane  dotyczące administratora danych osobowych:

Gmina Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,  Dane kontaktowe: Stanisława Barbara Pękala
tel. 55 2785500; e-mail: sekretariat@kisielice.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:  tel. 55 2785500, e-mail: sekretariat@kisielice.pl;

Więcej informacji - link

 


Informacja dotycząca koordynatora dostępności:

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności: tel. 55 2785500, e-mail: sekretariat@kisielice.pl


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach) i umowach.

Nabywca - Gmina Kisielice
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
NIP: 744 168 40 66
REGON: 170748028

Odbiorca - Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w banku:

Bank Spółdzielczy w Suszu O/ Kisielice   47 8320 0005 0040 0031 2000 0030

Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późniejszymi zmianami) informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego. Więcej informacji

 język migowy - ikonaInformacja dla osób głuchoniemych lub niesłyszących, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Kisielicach

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Wiecej informacji.

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Kisielicach:    /KisieliceUM/skrytka

Najczęściej odwiedzane