Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-10-172018-10-31Dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Goryniu” w ramach projektu "KREATYWNA SZKOŁA - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w GoryniuAktualne
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-10-102018-10-31Usługa transportowa uczestników projektu "Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie” nr RPWM.02.02.01-28-0176/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.Aktualne
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-10-102018-10-31Dostawę pomocy matematyczno-przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Łęgowie” w ramach projektu "Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie” nr RPWM.02.02.01-28-0176/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.Aktualne
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-10-102018-10-31Dostawę pomocy matematyczno-przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Łęgowie” w ramach projektu "Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie” nr RPWM.02.02.01-28-0176/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.Aktualne
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-10-092018-10-17Świadczenie usług odśnieżąnia dróg gminnych zamiejskich na terenie gminy Kisielice W trakcie
6Nieograniczony2018-08-222018-08-31Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w ramach projektu pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez wyposażenie OSP Jędrychowo gm. Kisielice w średni samochód ratowniczo- gaśniczy Zakończone
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-08-132018-08-28Rekultywacja składowiska w m. Pławty Wielkie gm. Kisielice Zakończone
8Nieograniczony2018-08-062018-08-14Zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w ramach projektu pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez wyposażenie OSP Jędrychowo gm. Kisielice w średni samochód ratowniczo- gaśniczy Zakończone
9Nieograniczony2018-06-272018-07-13Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowości Krzywka (etap I)Zakończone
10Nieograniczony2018-06-142018-07-02Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi - pawilonu szkolnego zespołu szkół w KisielicachZakończone
Strona 1 z 8