Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Budżet obywatelski / Lista zadań do Budżetu Obywatelskiego

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Listy zadań rekomendowanych i nie rekomendowanych do poddania pod głosowanie do budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020

Lista zadań rekomendowanych do poddania pod głosowanie do budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020, zgodnie z tabelą:

LP.

Nazwa zadania oraz nr zgłoszenia zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

brutto

1.

 Ogólnodostępny wypoczynkowo-rekreacyjny plac zabaw
 w Krzywce

Zgłoszenie nr 1

Krzywka

99 834,00

2.

 Budowa boiska wielozadaniowego w Limży ze sztuczną
 nawierzchnią

Zgłoszenie nr 2

Limżą

91 500,00

3.

 Remont Świetlicy wiejskiej w Jędrychowie – etap końcowy

Zgłoszenie nr 3

Jędrychowo

100 000,00

4.

 Pod „Łęgowskim dachem” – kreatywne zagospodarowanie
 terenu, podniesienie turystycznej atrakcyjności wsi

Zgłoszenie nr 4

Łęgowo

100 000,00

5.

 Wymiana podłogi w hali sportowej w Zespole Szkół
 w Kisielicach

Zgłoszenie nr 5

Kisielice

95 347,00

6.

 Budowa chodnika w Klimach

Zgłoszenie nr 7

Klimy

100 000,00

 

Lista zadań nie rekomendowanych do poddania pod głosowanie do budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020 przedstawia poniższa tabela:

LP.

Nazwa zadania oraz nr zgłoszenia zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

brutto

przyczyna nie rekomendacji

1.

 Skatepark  Kisielice

Zgłoszenie nr 6

Kisielice

100 000,00

zgłoszone zadanie znajduje się strefie studni nr 3 dla Stacji Uzdatnia Wody w Kisielicach