Wersja obowiązująca z dnia

Szkoła Podstawowa w Łęgowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

ŁĘGOWO 75, 14-220 KISIELICE 

Nr telefonu: (55) 27-56-115

adres e-mail:  sekretariat@splegowo.kisielice.pl

strona www: http://www.legowo.schoolpage.pl

Dyrektor SP w Łęgowie - Halina Ryszczuk

NIP: 744-16-05-196

REGON: 0001190729
 
Wszelkie należności płatnicze  można wpłacać
za pomocą terminalu płatniczego Urzędu Miejskiego w Kisielicach

lub na konto Szkoły Podstawowej w Łęgowie w banku:

Bank Spółdzielczy Kisielice 83210004-43-72-36011-11/1
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W  ŁĘGOWIE  JEST SZKOŁĄ JEDNOZMIANOWĄ

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgowie przyjmuje interesantów w środy, czwartki i piątki w czasie trwania zajęć edukacyjnych.


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP: 744 168 40 66

Odbiorca – Szkoła Podstawowa w Łęgowie

Łęgowo 75, 14-220 Kisielice