Wersja obowiązująca z dnia

Kontakt

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

1

  Magdalena Majewska

 SEKRETARIAT

 Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych

Centrala telefoniczna Urzędu:

 tel. 55 2785500

fax: 55 2785502

sekretariat@kisielice.pl

2

2

  Rafał Ryszczuk

 Burmistrz Kisielic

 55 2785500

2

3   Jolanta Chruszczewska  Zastępca Burmistrza 55 2785527 5

4

  Barbara Pękala

 Sekretarz Gminy

 55 2785500

kom. 662 326 370

3

5

  Janina Malinowska

 Skarbnik Gminy

 Kierownik Referatu Finansów

 55 2785511

8

6

  Krystyna Kowalska

 Stanowisko ds. płac, rozliczania inwestycji i inwentaryzacji

55 2785512

8

7

  Aneta Laskowska

 Stanowisko ds. księgowości podatkowej

55 2785514

9A

8

  Joanna Brodzińska, (zastępstwo - Anna Zając)

 Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

55 2785515

9A

9

  Kamila Jajkowska

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej i funduszu sołeckiego

55 2785513

8

10

  Julita Błażyńska, (zastępstwo – Klaudia Zięba)

 Stanowisko ds. budżetu i planowania

55 2785516

8

11

  Anna Wołoszko

 Stanowisko ds. podatków pośrednich

55 2785521

8

12

  Justyna Gniadek

 Główna księgowa ds. wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych

55 2785526

1A

13   Natalia Golińska  Stanowisko ds. płac oświaty 55 2785525 1A

14

  Aneta Konecka

 Stanowisko ds. rozliczeń, windykacji oplaty za odpady komunalne i oplaty różne

55 2785506


9A

15

  Roman Czyżewski

 Kierownik Referatu Rozwoju Gminy

 Stanowisko ds. koordynowania inwestycji gminnych oraz projektów współfinansowanych  ze środków UE

55 2785509

kom. 698 818 779

 

7

16

  Jagoda Narczyk

 Stanowisko ds. drogownictwa, gospodarki wodnej i rolnictwa

55 2785522

kom. 662 248 189

1

17

  Krzysztof Grzywna

 Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadowej

55 2785508

kom. 602 102 444

1

18

  Marianna Manista (zastępstwo - Joanna Gniazdowska)

 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony zabytków

55 2785507

kom. 606 728 866

7

19   Eugeniusz Perwejnis  Stanowisko ds. budownictwa

55 2785501

kom. 798 379 313

7
20   Anna Górska  Stanowisko ds. zamówień publicznych, planowania przestrzennego, współpracy partnerskiej 55 2785510 7
21   Adrian Spodniewski  Pomoc administracyjna ds. kosztorysowania i planowania ruchu drogowego 55 2785517 6
22   Zdzisław Cichocki, (zastępstwo – Kamil Turonek)  Stanowisko pomocnicze - konserwator

kom. 664 115 063

 

 
23   Krzysztof Murawski  Stanowisko pomocnicze - rzemieślnik specjalista    

24

  Hanna Zalewska

 Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego

 USC, ewidencja ludności i dowody osobiste

55 2785520

11

25

 Marek Rojczyk

 Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, ppoż., sportu
 i działalności gospodarczej

55 2785518

kom. 668 056 004

10


26

  Jolanta Chruszczewska

 Zastępca Burmistrza

 Kierownik Referatu Organizacyjnego

 Stanowisko ds. organizacyjnych i ochrony danych

55 2785527


5

27

  Marta Różańska

 Stanowisko ds. kadr i oświaty

55 2785524

6

28

 

 Informatyk

55 2785519

6

29   Krystian Tokarz  Stanowisko pomocnicze - pomoc administracyjna,  informatyk 55 2785519 9
30   Magdalena Majewska  Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych 55 2785500 2
31   Małgorzata Borek  Stanowisko pomocnicze - sprzątaczka - -
32

   Karolina Budnik

 Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura rady 55 2785523 4