Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Kontakt

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

1

 Magdalena Majewska

SEKRETARIAT

 Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych

Centrala telefoniczna Urzędu:

   tel. 55 2785500

fax: 55 2785502

sekretariat@kisielice.pl

2

2

 Rafał Ryszczuk

 Burmistrz Kisielic

 55 2785500

2

3  Jolanta Chruszczewska  Zastępca Burmistrza 55 2785527 5

4

 Barbara Pękala

 Sekretarz Gminy

 55 2785500

kom.662-326-370

3

5

 Janina Malinowska

 Skarbnik Gminy

 Kierownik Referatu Finansów

 55 2785511

8

6

 Barbara Zając

 Główna Księgowa ds. wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych

 55 2785525

1A

7

 Krystyna Kowalska

 Stanowisko ds. płac i rozliczania inwestycji

55 2785512

8

8

 Emilia Więckowska-Kostrzewska

 Stanowisko ds. księgowości podatkowej

55 2785514

9A

9

 Ewelina Kożuchowska

 Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

55 2785515

9A

10

 Kamila Jajkowska

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

55 2785513

8

11

 Julita Błażyńska

(zastępstwo - Małgorzata Solarska)

 Stanowisko ds. budżetu i planowania

55 2785516


8

12

 Anna Wołoszko

 Stanowisko ds. podatków pośrednich

55 2785521

8

13

 Justyna Gniadek

 Stanowisko ds. płac oświaty

55 2785526

1A

14

 Aneta Konecka

 Stanowisko ds. rozliczeń, windykacji oplaty za odpady komunalne i oplaty różne

55 2785506


9A

15

 Roman Czyżewski

 Kierownik Referatu Rozwoju Gminy

 Stanowisko ds. planowania przestrzennego, inwestycji, remontów gminnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE

55 2785509

kom.698-818-779

 

7

16

 Magdalena Nowińska

(zastępstwo - Jagoda Narczyk)

 Stanowisko ds. drogownictwa, gospodarki wodnej i rolnictwa

55 2785522

kom.662-248-189

1

17

  Natalia Piotrowska

 Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadowej

55 2785508

kom.602-102-444

1

18

  Marianna Manista

 Stanowisko ds. programowania, planowania inwestycji i gospodarki nieruchomościami

55 2785507

kom.606-728-866

7

19   Eugeniusz Perwejnis  Stanowisko ds. budownictwa

55 2785501

kom.798-379-313

7
20   Anna Górska  Pomoc administracyjna 55 2785510 7
21   Adrian Spodniewski  Pomoc administracyjna ds. kosztorysowania i planowania ruchu drogowego 55 2785517 6
22   Zdzisław Cichocki  Stanowisko pomocnicze - konserwator

kom.664-115-063

 

 
23  Krzysztof Murawski  Stanowisko pomocnicze - konserwator    

24

 Hanna Zalewska

 Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego

 USC, ewidencja ludności i dowody osobiste

55 2785520

11

25

 Marek Rojczyk

 Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, ppoż., sportu
 i działalności gospodarczej

55 2785518

kom.668-056-004

10


 

 Jolanta Chruszczewska

 Zastępca Burmistrza

 Kierownik Referatu Organizacyjnego

 Stanowisko ds. organizacyjnych i ochrony danych

55 2785527


5

26

 Marta Różańska

 Stanowisko ds. kadr i oświaty

55 2785524

6

27

 Paweł Zernow

 Informatyk

55 2785519

6

28  Magdalena Majewska  Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych 55 27 85 500 2
29  Małgorzata Borek  Stanowisko pomocnicze - sprzątaczka - -
30

Karolina Budnik

(zastępstwo - Anna Minko)

Biuro Rady Miejskiej

Samodzielne stanowisko

ds. obsługi biura rady

55 2785523 4