Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Kontakt

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

1

 Magdalena Majewska

SEKRETARIAT

ds. kancelaryjno-technicznych

Centrala telefoniczna Urzędu:

   tel. 55 2785500

fax: 55 2785502

sekretariat@kisielice.pl

2

2

 Rafał Ryszczuk

Burmistrz Kisielic

 55 2785500

2

3  Jolanta Chruszczewska  Zastępca Burmistrza 55 2785527 5

4

 Barbara Pękala

Sekretarz Gminy

 55 2785500

kom.662-326-370

3

5

 Janina Malinowska

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansów

 55 2785511

8

6

 Barbara Zając

Główna Księgowa ds. wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych

 55 2785525

1A

7

 Krystyna Kowalska

ds. płac i rozliczania inwestycji

55 2785512

8

8

 Emilia Więckowska-Kostrzewska

ds. księgowości podatkowej

55 2785514

9A

9

 Ewelina Kożuchowska

ds. wymiaru podatku i opłat

55 2785515

9A

10

 Kamila Jajkowska

ds. księgowości budżetowej

55 2785513

8

11

 Julita Błażyńska

(zastępstwo - Małgorzata Solarska)

ds. budżetu i planowania

55 2785516


8

12

 Anna Wołoszko

ds. podatków pośrednich

55 2785521

8

13

 Justyna Gniadek

ds. płac oświaty

55 2785526

1A

14

 Aneta Konecka

ds. rozliczeń, windykacji oplaty za odpady komunalne i oplaty różne

55 2785506


9A

15

 Roman Czyżewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy

ds. planowania przestrzennego, inwestycji, remontów gminnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE

55 2785509

kom.698-818-779

 

7

16

 Magdalena Nowińska

ds. drogownictwa, gospodarki wodnej i rolnictwa

55 2785522

kom.662-248-189

1

17

  Natalia Piotrowska

ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadowej

55 2785508

kom.602-102-444

1

18

  Marianna Manista

ds. programowania, planowania inwestycji i gospodarki nieruchomościami

55 2785507

kom.606-728-866

7

19   Eugeniusz Perwejnis ds. budownictwa

55 2785501

kom.798-379-313

7
20   Anna Górska  pomoc administracyjna 55 2785510 7
21   Adrian Spodniewski  pomoc administracyjna ds. kosztorysowania i planowania ruchu drogowego 55 2785517 6
22   Zdzisław Cichocki stanowisko pomocnicze - konserwator

kom.664-115-063

 

 
23  Krzysztof Murawski stanowisko pomocnicze - konserwator    

24

 Hanna Zalewska

Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego

USC, ewidencja ludności i dowody osobiste

55 2785520

11

25

 Marek Rojczyk

ds. obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, ppoż., sportu
i działalności gospodarczej

55 2785518

kom.668-056-004

10


 

 Jolanta Chruszczewska

Zastępca Burmistrza

Kierownik Referatu Organizacyjnego

ds. organizacyjnych i ochrony danych

55 2785527


5

26

 Marta Różańska

ds. kadr i oświaty

55 2785524

6

27

 Paweł Zernow

 Informatyk

55 2785519

6

28

Karolina Budnik

(zastępstwo - Jagoda Narczyk)

Biuro Rady Miejskiej

Samodzielne stanowisko

ds. obsługi rady i samorządów

55 2785523 4