Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska / Azbest

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Informacja w sprawie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest

Burmistrz Kisielic informuje mieszkańców Gminy Kisielice, iż planuje po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na składowisku. W ramach programu przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających 300 zł za tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Akcja rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania i chcące przystąpić do realizacji działań w zakresie wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych w 2018 roku proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego, Halszką Niewińską, pokój nr 1, tel. kontaktowy 55 278 55 08, w terminie do 28.02.2017 r.

W celu ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek – formularz dostępny poniżej w załączeniu,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny (wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów – dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),
- mapę z oznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, (dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),
- kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Iławskiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu (Starostwo Powiatowe Iława)

Załączniki: