Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska / Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kisielice za 2019 rok

Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw odbierający odpady mają obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o odpadach za 2019 rok do 30 czerwca 2020 roku. Na jego podstawie istnieje obowiązek złożenia rocznego sprawozdania z odbioru odpadów do Marszałka Województwa. Obowiązek w związku ze zmianą ustawy należy wypełnić do 31 sierpnia 2020 r. W ciągu miesiąca od sporządzenia sprawozdania z odbioru odpadów zostanie sporządzona Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kisielice za 2019 rok.