Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Budżet obywatelski / Wyniki

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020

ZNAMY WYNIKI TRZECIEJ EDYCJI BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO GMINY KISIELICE NA ROK 2020

W trzeciej  edycji budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020  na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 100 000,00 zł. Zgłoszonych zostało 7 zadań, z tego 6 zadań zostało  rekomendowanych do głosowania. W wyniku głosowania, które odbyło się 8 grudnia 2019 r. mieszkańcy Gminy wybrali tylko jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwycięski projekt został przedłożony przez mieszkańców Kisielic  na zadanie pn. Wymiana podłogi w hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach - Zgłoszenie nr 5

Głosowało 1513 osób  w 14 lokalach wyborczych, które znajdowały się w świetlicach wiejskich i w świetlicy  w Kisielicach. Podczas głosowania wydano 1513 papierowych kart do głosowania.  Oddano  99,20 % głosów ważnych – 1501. Ogólna frekwencja w Gminie wyniosła  25%. Największa frekwencja w sołectwach: Limża 71%;  Krzywka 67 %; Biskupiczki 55%; Jędrychowo 48%, Łęgowo 32%. W tych sołectwach mieszkańcy byli najaktywniejsi.

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

 

LP.

Nazwa zadania oraz nr zgłoszenia zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

Liczba głosów

  1.  

Wymiana podłogi w hali sportowej
w Zespole Szkół w Kisielicach

Zgłoszenie nr 5

95 347,00

519

  1.  

Remont Świetlicy wiejskiej w Jędrychowie – etap końcowy

Zgłoszenie nr 3

100 000,00

243

  1.  

Budowa boiska wielozadaniowego 
w Limży ze sztuczną nawierzchnią

Zgłoszenie nr 2

91 500,00

239

  1.  

Pod „Łęgowskim dachem” kreatywne zagospodarowanie terenu, podniesienie turystycznej atrakcyjności wsi

Zgłoszeni nr 4

100 000,00

236

  1.  

Ogólnodostępny wypoczynkowo-rekreacyjny plac zabaw w Krzywce 

Zgłoszenie nr 1

99 834,00

221

  1.  

Budowa chodnika w Klimach

Zgłoszenie nr 7

100 000,00

43