Wersja obowiązująca z dnia

Publicznie dostępny wykaz danych - aktualna baza

Po przejściu do Bazy OOŚ w celu przeglądania postepowań środowiskowych na terenie Gminy Kisielice proszę wybrać zakładkę "przeglądanie", a następnie w wyszukiwarce w polu "Organ przeprowadzający postępowanie" należy wpisać "Burmistrz Kisielic".
 
Link do Bazy OOŚ:
http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home