Wersja obowiązująca z dnia

Redakcja Biuletynu

REDAKCJA BIULETYNU

Nadzór merytoryczny prowadzi: Barbara Pękala - Sekretarz Gminy Kisielice, tel. 55 2785500

Administrator systemu: Krystian Tokarz - pracownik Urzędu Miejskiego w Kisielicach, tel. 55 2785519

Redakcję i modyfikację Biuletynu prowadzi: Krystian Tokarz - pracownik Urzędu Miejskiego w Kisielicach, tel. 55 2785519

Redakcja : Anna Górska - pracownik Urzędu Miejskiego w Kisielicach, tel. 55 2785510

Magdalena Majewska - pracownik Urzędu Miejskiego w Kisielicach, tel. 55 2785500

Karolina Budnik - pracownik Urzędu Miejskiego w Kisielicach, tel. 55 2785523

 

Za przygotowanie dokumentów gminnych jednostek organizacyjnych odpowiadają:

Joanna Olszewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kisielicach, ul. Polna 1, tel. 55 2756103

Lucyna Grześ-Remus - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach,
                                        ul. Sienkiewicza 18, tel. 55 2756441

Mariusz Gołębiowski - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisieliceach,
                                       ul. Daszyńskiego 5, tel. 514 199 633

Dagmara Wejnarska - Dyrektor Zespołu Szkół w Kisielicach, Aleja Wojska Polskiego 2, tel. 55 2756038

Marian Gołembiewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goryniu, tel. 55 2756204

Halina Ryszczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgowie, tel. 55 2756115