Wersja obowiązująca z dnia

Stawki i opłaty

 

Ciepło:

 

Lokale:

 

Woda i kanalizacja:

 

Usługi: