Wersja obowiązująca z dnia

Dzienniki Ustaw, Monitory Polski, Dzienniki Urzędowe Województwa

W myśl art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o głaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych na organach samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2010 r.  spoczywa obowiązek udostępnienia nieodpłatnie Dzienników Ustaw i Monitorów Polski  do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicnego na własnych stronach internetowych. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 1484 z późn. zm.) 
Realizując powyższe postanowienia ustawy poniżej udostępniamy linki kierujące do strony serwisu Rządowego Centrum Legislacji, Dzienników Ustaw, Monitorów Polski i Dzienników Urzędowych,

 

Rządowe Centrum Legislacji - link

Dzienniki Ustaw - link

Monitory Polskie - link

Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego - link

Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2013 r. - link