Wersja obowiązująca z dnia

Żłobek Miejski w Kisielicach

ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

UL. DASZYŃSKIEGO 21, 14-220 KISIELICE 

Nr telefonu: (55) 27-56-219

adres e-mail:  sekretariat@zlobek.kisielice.pl

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kisielicach - Magdalena Drypa

NIP: 744-182-33-78

REGON: 384190112
 
Wszelkie należności płatnicze można wpłacać na konto Żłobka Miejskiego w Kisielicach:

Bank Spółdzielczy Susz oddział Kisielice - 11 8320 0005 0040 0353 2000 0010
 

Dyrektor Żłobka Miejskiego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 13:00

w Żłobku Miejskim w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21, pok. nr 8


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP: 744-168-40-66

Odbiorca – Żłobek Miejski w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 21, 14-220 Kisielice