Wersja obowiązująca z dnia

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kisielice

Uchwała Nr XLIV/45/2010 Rady Miejskiej w kisielicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kisielice.

Załączniki