Wersja obowiązująca z dnia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

14-220 KISIELICE
ul. Sienkiewicza 18

Nr telefonu: (55) 2756441

(55) 230 76 09 - Kierownik MGOPS

(55) 234 85 05 – świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny


adres e-mail: sekretariat@mgops.kisielice.pl

Kierownik MGOPS w Kisielicach - Lucyna Grześ-Remus
 

NIP: 581-15-01-951
REGON: 002793619


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH

pracuje w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 15:00

Kierownik MGOPS przyjmuje interesantów w godzinach pracy

 


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP: 744 168 40 66

Odbiorca – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice