Wersja obowiązująca z dnia

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania, wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1863), przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni możemy zaliczyć: 
• kradzież tożsamości, inne kradzieże typu wyłudzenia, 
• modyfikowanie danych, niszczenie danych, blokowanie dostępu usług, 
• ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania typu wirusy, malware czy robaki,
• phishing czyli ataki socjotechniczne polegające na tym, że przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję celem wyłudzenia poufnych informacji,
• spam, wiadomości elektroniczne, które mogą zawierać załączniki do szkodliwego oprogramowania.

Sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami:
• zainstaluj i używaj oprogramowania antywirusowego,
• nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,
• nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach internetowych, jeżeli nie masz pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
• instaluj aplikacje tylko ze znanych i zaufanych źródeł,
• aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki,
• szyfruj dane poufne wysyłane pocztą elektroniczną,
• wykonuj kopie zapasowe ważnych danych,
• skanuj przed użyciem nośniki które podłączasz do komputera. 

Więcej informacji porad o cyberbezpieczeństwie uzyskasz:
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1863)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa przygotowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji:  https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/poradnik--prcyber-01

https://www.cert.pl/ oraz https://bezpiecznyinternet.edu.pl/