Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Budżet obywatelski / Harmonogram

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Harmonogram działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego w Gminie Kisielice na rok 2021

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Kampania informacyjno-promocyjna:

- publikacja na stronie internetowej Urzędu

- w BIP, eKonsultacje,

- na tablicach ogłoszeń,

- w prasie,

od dnia 22 lipca   2020 r. przez cały  okres trwania zadania

Sekretarz Gminy Kisielice

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

2.

Powołanie zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego.

do dnia 1 września 2020 r.

Burmistrz Kisielic

3.

Składanie formularzy zgłoszeniowych propozycji zadania do budżetu obywatelskiego.

do  dnia 18 września 2020 r. do godz. 15.00

Mieszkańcy Gminy Kisielice

4.

Weryfikacja złożonych formularzy zgłoszeniowych propozycji zadania do budżetu obywatelskiego pod względem formalnym.

niezwłocznie
w miarę napływu wniosków

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

5.

Analiza złożonych formularzy zgłoszeniowych propozycji zadania do budżetu obywatelskiego pod względem merytorycznym.

niezwłocznie
w miarę napływu wniosków

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

6.

Rekomendacja zgłoszeń.

Utworzenie  listy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego pozytywnie ocenionych oraz utworzenie listy zadań negatywnie ocenionych i ich przekazanie Burmistrzowi Kisielic do zatwierdzenia.

do dnia 7 października 2020 r.

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

7.

Publikacja list na stronie internetowej.

do dnia 14 października 2020 r.

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

8.

Opracowanie kart do głosowania dla mieszkańców zawierających propozycje budżetowe możliwe do realizacji i zarządzenie wydruku.

do dnia 15 października 2020 r.

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

9.

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. konsultacji budżetu obywatelskiego.

do dnia 14 października 2020 r. do godz. 14:00

Mieszkańcy Gminy Kisielice

10.

Powołanie obwodowych komisji ds. konsultacji budżetu obywatelskiego.

do dnia 15 października 2020 r.

Burmistrz Kisielic

11.

Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nad budżetem obywatelskim.

do dnia 16 października 2020 r. do godz. 15:00

Burmistrz Kisielic lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Kisielicach

12.

Składanie wniosków o dopisanie się do spisu mieszkańców gminy głosujących nad budżetem obywatelskim. 

do dnia 16 października 2020 r. do godz. 15:00

Referat Społeczno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Kisielicach

13.

Sporządzenie  spisów mieszkańców uprawnionych do głosowania nad budżetem obywatelskim.

do  dnia 22 października 2020 r.

Referat Społeczno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Kisielicach

14.

Zatwierdzenie  spisów mieszkańców uprawnionych do głosowania nad budżetem obywatelskim przez Burmistrza Kisielic.

do  dnia 23 października 2020 r.

Burmistrz Kisielic

15.

Przeprowadzenie głosowania w obwodach.

w dniu 25 października 2020 r.  w godz. 9:00 – 18:00

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego i obwodowe komisje ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

16.

Utworzenie listy zadań wybranych przez mieszkańców w wyniku głosowania i przekazanie jej Burmistrzowi Kisielic.

do  dnia 28  października 2020 r.

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

17.

Podsumowanie konsultacji nad budżetem obywatelskim Gminy Kisielice na rok 2020.

do  dnia 30 października 2020 r.

Burmistrz Kisielic

19.

Wprowadzenie propozycji mieszkańców do projektu budżetu Gminy Kisielice.

do dnia  31 grudnia 2020 r.

Skarbnik Gminy