Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Oświata/Kultura / Rejestr instytucji kultury

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Rejestr instytucji kultury

Gmina Kisielice prowadzi rejestr instytucji kultury, dla których jest organizatorem.


Są to następujące instytucje:
1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, ul. Polna 1, 14-220 Kisielice
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, ul. Polna 1, 14-220 Kisielice

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru - w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej - na wniosek

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

 

Załączniki: