Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Podatki i oplaty / Ogłoszenia

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis.

Miejsce załatwienia:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów,
Pok. Nr 9A, Tel. 55 2785515

Sposób załatwienia:
1. Osobiście lub korespondencyjnie.

Termin załatwienia:
1. Niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane Dokumenty:
1. Wniosek  o udzielenie pomocy de minimis zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy
2. Złączniki:
a) Załącznik Nr 1 Oświadczenie  o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok obecny i w roku obecnym
b) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
c) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie podatnika
d) Załącznik nr. 4 - Oświadczenie dotyczące powiązań  spełniających definicję „jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis
e) Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o ilości utworzonych miejsc pracy
f) Załącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opłaty:
1. Brak opłat

Tryb odwoławczy:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

Uwagi:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.