Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Jednostki pomocnicze gminy

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Dane podstawowe

Miasto Kisielice zostało podzielone na 2 osiedla w roku 1986 zgodnie z uchwałą Nr XI/56/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kisielicach z dnia 11 czerwca 1986r. w sprawie podziału gminy Kisielice na sołectwa oraz miasta Kisielice na Osiedla.

1. Osiedle nr 1 - obejmujące ulice: Cmentarną, Dolną, Komoniewskiego, Kościelną, Łasińską, Mickiewicza, Mieczysława, Nowomiejską, Nadjeziorną, Polną, Sienkiewicza, Ślepa.
2. Osiedle Nr 2 - obejmujące ulice: Daszyńskiego, Jagiellońską, Kolejową, Kwiatową, Lipową, Osiedle 35-Lecia PRL, Sportową, Szkolną, Wiktora, Aleję Wojska Polskiego.

Od stycznia 2007 r. jednostką pomocniczą jest Osiedle "Przyszłość" w Kisielicach, które swym zasięgiem działania obejmuje całe miasto Kisielice.

Wykaz aktualnych ulic w mieście Kisielice:
1. Aleja Wojska Polskiego
2. ul. Aleksandra Fredry
3. ul. Armii Krajowej
4. ul. Bolesława Prusa
5. ul. Ciasna
6. ul. Cmentarna
7. ul. Daszyńskiego
8. ul. Dolna
9. ul. Hugo Kołłątaja
10. ul. Ignacego Krasickiego
11. ul. Jana Kochanowskiego
12. ul. Jgiellońska
13. ul. Juliusza Słowackiego
14. ul. Klonowa
15. ul. Kolejowa
16. ul. Komoniewskiego
17. ul. Kościelna
18. ul. Krótka
19. ul. Kwiatowa
20. ul. Leśna
21. ul. Lipowa
22. ul. Łasińska
23. ul. Mickiewicza
24. ul. Mieczysława
25. ul. Mikołaja Kopernika
26. ul. Mikołaja Reja
27. ul. Nadjeziorna
28. ul. Nowomiejska
29. ul. Parkowa
30. ul. Piaskowa
31. ul. Polna
32. ul. Przemysłowa
33. ul. Rodziny Stangów
34. ul. Rolna
35. ul. Rybna
36. ul. Sienkiewicza
37. ul. Słoneczna
38. ul. Sportowa
39. ul. Strażacka
40. ul. Stefana Żeromskiego
41. ul. Szkolna
42. ul. Tadeusza Kościuszki
43. ul. Wiktora
44. ul. Władysława Reymonta
45. ul. Wolności
46. ul. Zagrodowa
47. ul. Żwirowa
48. ul. Żytnia

Podziału miasta na ulice dokonano na podstawie uchwał:
XI/56/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kisielicach z dnia 11 czerwca 1986 r. w sprawie podziału gminy Kisielice na sołectwa oraz miasta Kisielice na osiedla
XXII/101/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kisielicach z dnia 28 kwietnia 1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kisielice
62/91 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 19 marca 1991 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Rodziny Stangów" w Kisielicach oraz pozbawienia nazwy "Osiedle XXXV-lecie PRL"
XI/73/99 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 11 października 1999 r. w sprawie zmiany ulicy w Kisielicach z obecnie funkcjonującej nazwy ulicy "Ślepa" na ulicę o nazwie "Słoneczna",
XI/72/2003 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 8 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy nowo wydzielonym ulicom położonym w mieście Kisielice,
XVI/5/2008 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowo wydzielonym ulicom położonym w mieście Kisielice,
XXXV/140/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy nowo wydzielonym ulicom położonym w mieście Kisielice

Sołectwa

Gmina Kisielice została podzielona na 14 sołectw zgodnie z Uchwałą Nr XI/56/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kisielicach z dnia 11 czerwca 1986r. w sprawie podziału gminy Kisielice na sołectwa oraz miasta Kisielice na osiedla. Z dniem 24 listopada 2011 r. Rada Miejska w Kisielicach podjęła Uchwałę Nr XII/73/2011 w sprawie utworzenia Sołectwa Kantowo na terenie Gminy Kisielice.

Gmina została podzielona na sołectwa:
Biskupiczki - o pow. 1014 ha, obejmujące wieś Biskupiczki,
Butowo - o pow. 754 ha, obejmujące wieś Butowo,
Goryń - o pow. 2589 ha, obejmujące wsie: Goryń, Wałdowo,
Jędrychowo - o pow. 1189 ha, obejmujące wieś Jędrychowo,
Klimy - o pow. 908 ha, obejmujące wieś Klimy,
Krzywka - o pow. 761 ha, obejmujące wieś Krzywkę,
Limża - o pow. 541 ha, obejmujące wieś Limżę,
Łęgowo - o pow. 2532 ha, obejmujące wsie: Stary Folwark, Nowy Folwark, Łęgowo POHZ, Łęgowo wieś,
Łodygowo - o pow. 1079 ha, obejmujące wieś Łodygowo,
Ogrodzieniec - o pow. 1124 ha, obejmujące wieś Ogrodzieniec,
Pławty Wielkie - o pow. 1590 ha, obejmujące wsie: Pławty Wielkie, Galinowo,
Sobiewola - o pow. 872 ha, obejmująca wieś Sobiewolę,
Trupel - o pow. 1237 ha, obejmujące wieś Trupel,
Wola - o pow. 479 ha, obejmujące wieś Wolę.
Kantowo- o pow. 179 ha, obejmujące wieś Kantowo.

Do zadań samorządu mieszkańców wsi należy:
- udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, oraz innych związanych,
- kształtowanie zasad współżycia społecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz swojego sołectwa,
- tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
- sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z związanych z warunkami życia na wsi,
- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
- występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa.