Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

 

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Kisielicach

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail: sekretariat@kisielice.pl
  • faksem na numer 55 2785502
  • telefonicznie na numer 55 2785500 (sekretariat)
  • drogą pocztową

można wykorzystać załączony wzór wniosku, ale zawsze należy podać sposób przekazania informacji zwrotnej

Wzór wniosku - pobierz

Dane teleadresowe Urzędu:
Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
tel. 55 2785500
fax. 55 2785502
e-mail: sekretariat@kisielice.pl