Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Azbest

Ogłoszono przez Paweł Zernow | wersja archiwalna

Informacja w sprawie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

Burmistrz Kisielic informuje mieszkańców Gminy Kisielice, iż planuje po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

 

Osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania i chcące przystąpić do realizacji działań w zakresie wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych w 2016 roku proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego, Halszką Niewińską, pokój Nr 5A, tel. kontaktowy 55 278 55 08, w terminie do 30.04.2017 r.


W celu ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek – formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu – BIP, zakładka Ochrona środowiska / azbest,

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny ( wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów – dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),

- mapę z oznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, (dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),

- kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Iławskiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu (Starostwo Powiatowe Iława).

Załączniki: