Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Stowarzyszenia/Współpraca / Konkursy

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 stycznia 2020 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie:

 

I. KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

1. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców.

 

II. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.

2. Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków.

 

III. POMOC SPOŁECZNA:

1. Organizowanie i prowadzenie transportu dla 9 dorosłych  osób niepełnosprawnych  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu.

 

Oferty należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków dostępny na stronie http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl / Stowarzyszenia / Generator wniosków - link

Termin składania ofert w wersji elektronicznej wyznaczano na dzień 11 lutego  2020 r. do godz. 15:00.

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej wyznaczono na dzień 13 lutego 2020 r.  do godz. 12:00.

Oferent, który chce złożyć ofertę na zadanie publiczne powinien zapoznać się z Instrukcją tworzenia konta  w systemie Witkac.pl. lub skontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kisielicach. (tel. 55 278 55 23)

Załączniki: