Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Stowarzyszenia/Współpraca / Konkursy

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2020 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie:

 

I. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków dostępny na stronie http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl / Stowarzyszenia / Generator wniosków - link

Termin składania ofert jest ciągły, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r., do godz. 15:00.

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej wyznaczono do dnia 2 października 2020 r.  do godz. 12:00.

Oferent, który chce złożyć ofertę na zadanie publiczne powinien zapoznać się z Instrukcją tworzenia konta  w systemie Witkac.pl. lub skontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kisielicach. (tel. 55 278 55 23)