Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Paweł Zernow | wersja archiwalna

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. - sierpień

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

 

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 roku:

  • Od 3 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku
  • Od 3 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba DJP bydła

 

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z późniejszymi zmianami.