Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona środowiska

Ogłoszono przez Paweł Zernow | wersja archiwalna

"Moja woda" - dotacje do przydomowej retencji wodnej

1 lipca 2020 roku ruszył nabór wniosków do programu „MOJA WODA”, w ramach którego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska można otrzymać do 5 tyś. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.

 

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dotację będzie można otrzymać na przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Szczegółowe informacje  można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pod adresem http://wfosigw.olsztyn.pl lub stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://nfosigw.gov.pl.