Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Stowarzyszenia/Współpraca / Konsultacje projektu "Programu"

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Konsultacje zmiany "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących  zmiany Projektu programu pn. Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020.

Treść projektu zmiany programu pn. Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020, projekt uchwały i formularz do zgłaszania uwagi i wniosków znajduje się poniżej i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 4.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października  2020 r. do godz. 13:00;

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach lub
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5.

Uwagi i wnioski można zgłaszać za pomocą elektronicznego systemu konsultacji Gminy Kisielice - eKonsultacje